• Na podstawie P. Picassa ,,Kobieta przeglądająca się w lustrze Aleksnadra Gaweł Krajska
powiększ obraz