• Na podstawie Gustawa Klita pt. ,, Adele Bloch-Bauer I Aleksnadra Gaweł Krajska
powiększ obraz
Opis obrazu:

Na podstawie Gustawa Klimta pt. ,, Adele Bloch-Bauer I"