• Na podstawie Van Gogha. Odpoczywający w zbożu Aleksnadra Gaweł Krajska
powiększ obraz