• Na podstawie Picassa pt. : ,,Kobieta z Gołębiem' Aleksnadra Gaweł Krajska
powiększ obraz
Opis obrazu:

Na postawie obrazu Picassa.