Kulik Aleksandra
Bądź informowany o moich najnowszych obrazach: Aleksandra Kulik udostępnij >

Informacje o artyście:

Aleksandra Kulik\r\n\r\nUr. w 25.06.1976 r. w Tomaszowie Lub. \r\nAbsolwentka Warszawskiej ASP, \r\nwydziału malarstwa w pracowni \r\nLeona Tarasewicza.\r\n\r\nDyplom 2001 r w CSW w Warszawie.\r\nObszarem jej zainteresowań jest “kontekst”.\r\n\r\nCzęść prac porusza kwestię kontekstowości postrzegania. Obrazowana forma wyjmowana jest z otaczajacej rzeczywistości, nadany zostaje jej nowy kontekst zmieniając tym samym jej znaczenie. W innym przypadku postrzeganie i interpretacjia sprowadzona jest do determinanty.

Biografia: