powiększ obraz

Opis obrazu:

Surrealistyczny obraz na grubym płóciennym podobraziu z cyklu obrazów pt. Cisza. Praca nie wymaga oprawy, gdyż boczne krawędzie są zamalowane i są kontynuacją obrazu- wrażenie 3D. Praca zawerniksowana satynowym werniksem, gotowa do zawieszenia na ścianie. Obraz sygnowany w prawym dolnym rogu monogramem artysty /A.Buczek. Złota rybka to metaforyczna opowieść o marzeniach, o ryzyku i trudnościach jakie stają na drodze by je zdobyć i o determinacji.