powiększ obraz
Opis obrazu:

Obraz pt. „UNIVERSUM” (łac.) z użyciem wysokokaratowego złota w płatkach. Artystka: Adriana Plucha ----- Technika własna, złoto w płatkach 23,75 ct., 60x60 cm, 2022. Wymiar obrazu z ramą: 64x64 cm. Oryginał. Wszystkie obrazy Adriany Pluchy wykonywane są jako unikaty, w pojedynczych sztukach. Obrazy z cyklu Abstrakcji geometrycznych, to kontynuacja Złotych Obrazów, które są zapisem moich wieloletnich poszukiwań prawdziwych odpowiedzi dotyczących sensu i celu naszej egzystencji. Za pomocą medytacji i niezawodnych, dowiedzionych metod doświadczam głębszego zrozumienia zjawisk zachodzących na tym świecie. To proces, za pomocą którego możliwe jest samodzielne wzniesienie się ponad granicami ograniczającymi nasz dzisiejszy świat. Kwadrat [z łac. quadrum – kwadrat]: „Kwadrat symbolizuje Absolut, doskonałość boską, objawienie, niebieskie Jeruzalem, cztery pierwiastki świata, Wszechświat, ziemię, przestrzeń, cztery strony świata, cztery części, jednolitość, porządek, solidność, (…) wiedzę, sprawiedliwość, bezstronność, prostotę, wytrwałość, honor, zadowolenie. Na planie kwadratu często budowano miasta i place. Kwadrat według pitagorejczyków symbolizuje trwałość (matka bogów Rea i cztery kąty – Hera, Afrodyta, Demer, Hestia)”. Źródło: „Słownik Symboli Literackich”, Radosław Kuleszewicz. „Kwadrat wyraża takie cechy, jak wytrzymałość i niezawodność. Zapewnia ochronę i zawiera przesłanie, że wszystko na świecie oparte jest na stabilnym fundamencie”. Źródło: „Symbole Indian Ameryki Północnej”, Heike Owusu. ----- „UNIVERSUM” (łac.) by Adriana Plucha The painting from geometric abstract art with high karat gold leaf. Gold leaf 23.75 ct., my own technique, a painting on canvas, 60x60 cm, 2022. In the frame 64x64 cm. Original. Geometric abstraction is a continuation of “Golden Paintings,” which are a record of my long-term search for true answers regarding the meaning and aim of our existence. By means of meditation and reliable, established methods I experience deeper understanding of phenomena occurring in the world. It is a process which makes it possible for an individual to independently rise above barriers restricting us in today’s world. Square [Latin: quadrum]: “Square symbolizes the Absolute, the divine perfection, revelation, The Heavenly Jerusalem, the four elements of the world, the Universe, the Earth, the space, the four corners of the world, the four parts, uniformity, order, reliability, (…) knowledge, justice, neutrality, simplicity, persistence, honor, contentment. Cities and public squares have often been built on a square plan. Square, according to the Pythagoreans, symbolizes stability (Rea, mother of gods, and four corners – Hera, Aphrodite, Demeter and Hestia).” Source: “Słownik Symboli Literackich (English: a dictionary of literary terms)” by Radosław Kuleszewicz. “Square conveys such qualities as resilience and dependability. It provides protection and contains a message, stating that everything in this world is based upon a sound foundation.” Source: “Symbols of Native America” by Heike Owusu.