rozwiń menu >

Abstrakcjonizm (obrazów: 3528)

PLN PLN

Typ widoku:

  • image
  • image
Abstrakcjonizm to nurt w sztuce, który narodził się w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku. Obok wcześniejszego kubizmu (którego najsłynniejszym przedstawicielem był Pablo Picasso), był to rewolucyjny kierunek artystyczny, który odrzucił jakikolwiek związek z naturą i rzeczywistością, dążąc do wyeksponowania czystej formy i zaprezentowania abstrakcyjnych wyobrażeń twórcy. Za prekursora abstrakcjonizmu uznaje się rosyjskiego malarza, Wassilya Kandinsky’ego, który w 1912 roku opublikował manifest na temat rewolucyjnej sztuki malarskiej, czerpiącej przede wszystkim z doświadczeń duchowych samego artysty. Abstrakcjonizm cieszył się niezwykłą popularnością w Rosji, Holandii, we Francji oraz ‒ w późniejszych dekadach ‒ w USA (za sprawą Jacksona Pollocka). Abstrakcyjne obrazy charakteryzuje mnogość i przypadkowość kolorów, linii oraz kształtów. Na obrazach rzadko zobaczyć można skonkretyzowane elementy (przedmioty, budynki, postacie), jakie znamy ze świata rzeczywistego. Ze względu na to, że dzieła abstrakcyjne wymagają dużego zaangażowania ze strony odbiorcy, nie są one dziełami masowymi, które podobają się większości. Kontakt ze sztuka abstrakcyjną wymaga specyficznego rodzaju wrażliwości i otwarcia się na sens, który chciał ukazać artysta. Obrazy abstrakcyjne są u nas dostępne na sprzedaż. Internetowa galeria zdjęć w sposób wyczerpujący prezentuje charakterystykę poszczególnych dzieł. Zachęcamy więc do zainteresowania się ofertą obrazów ze wspomnianego nurtu. Życzymy wielu inspirujących wyborów.
(obrazów: 3528)