Avryn .
Bądź informowany o moich najnowszych obrazach: . Avryn udostępnij >

Informacje o artyście:

Witam serdecznie\r\n\r\nNazymam się Grzegorz Żółkiewicz urodziłem się 22.04.1975r. Mieszkam w Szczecinie.\r\nZe względu na wypracowana ilość wolnego czasu ,doświadczenie jakie systematycznie zdobywam i poglebiam, pozwala mi rozwijać indywidualną sztuke abstrakcji. \r\nZajmuję się malarstwem, głównie technika olejna na płótnie.\r\nPortfolio, które chciałbym zaprezentować, to tematyczny zbiór prac o charakterze osobistym. Połączenie fantazji z ciekawą kolorystyką,błądzenie po świecie marzeń i nietuzinkowej pomysłowości.Owoc mojego zainteresowania abstrakcjonizmem, którego początki sięgają wiele lat wstecz.\r\n\r\n …i dojdę tam gdzie jeszcze nie byłam \r\n pójdę do lepszego świata \r\n za pieśnią swego serca.\r\n\r\n

Biografia:

Welcome,

My name is Grzegorz Żółkiewicz, I was born on 22nd of April 1975. I live in Szczecin.
I have enough free time gained through omy own effort, an experience I systematically acquire and fathom, to develop my individual abstract art.
I paint and I’m especially keen on oil painting on canvas.
I would like to present you my portoflio. It is a personal collection of my works divided into particular subjects. It is a combination of creative imagination with an arrangement of colours and tones, wandering around dreamy world and clever ingenuity. It is a result of my interest in an abstractionism, which has started years ago.

... so I will go there, where I have never been before
I will go into the better world
following the rhythm of my heart.

 

Herzlich willkommen

Ich heiße Grzegorz Żółkiewicz bin am 22.April.1975 auf die Welt gekommen. Zur Zeit wohne ich in Stettin.

Auf Grund meiner erarbeiteten Freizeit, der Erfahrung welche ich systematisch errungen habe und sie noch erweitern konnte, geschattet Sie mir meine individuelle abstrakte Kunst zu entfalten.

Ich beschäftige mich hauptsächlich mit Öl Farben Technik auf leinen.

Mein Portfolio welche ich ihnen präsentieren möchte ist eine Sammlung persönlicher arbeiten

Die zusammen Kopplung der Phantasie und interessanter farben, das umher irren in einer Traumwelt und  unkonventioneller Kreativität. Es ist ein Ergebnis vom abstraktem wo mit ich mich seit Jahren beschäftige.

 …werde dort ankommen wo ich noch war

Gehe in eine bessere Welt

Hinter der Faust meines Herzens

 

 

Inne dostępne obrazy Artysty . Avryn:

 

pokazuje 3 z 50